Houtwarmtestation ArenaPark Hilversum

Een aantal bedrijven op de kantoorlocatie Arena Park te Hilversum hebben ervoor gekozen zich gezamenlijk in te zetten om tot een verduurzaming van de warmtelevering te komen. De grootste uitdaging lag in de warmtelevering in de wintermaanden. Om dan zeker te kunnen zijn van voldoende warmtelevering is normaal gesproken voor een dergelijke installatie een zeer grote buffercapaciteit nodig. In dit geval is gebruik gemaakt van buffervaten gevuld met PCM energie-opslag bollen van global-E-Systems. Door de toepassing van Phase Change Materials / fase overgangsmaterialen zijn de buffervaten een stuk kleiner geworden en konden ze passend gemaakt worden binnen de ontwerpcontouren van het ketelhuis. Het rendement ligt ruim boven verwachting!

20150304_142550 Website
Sluiten