Het circulaire paviljoen van ABN AMRO

Het paviljoen van ABN AMRO is volledig gebaseerd op de principes van circulariteit. Het paviljoen gaat daarom vanaf nu verder onder de officiële naam ‘Circl’.

Circulair bouwen gaat ver in het nieuwe pand van ABN AMRO. Op het beton van de kelderbak na zijn alle materialen demontabel en opnieuw te gebruiken. Mocht ABN AMRO in de toekomst bepaalde materialen niet meer gebruiken, dan kan het ergens anders opnieuw worden hergebruikt.

Onze oplossingen op basis van Phase Change materials zijn toegepast om te zorgen dat het paviljoen heel weinig tot geen energie nodig heeft om de ruimtes te verwarmen en te koelen. Deze Phase Change Materials smelten bij 20 graden, zodat ze veel energie op gaan nemen bij overwarmte in het gebouw. Die warmte geven ze bij afkoeling van het gebouw weer af. Ze halen daarmee de pieken uit de temperatuurschommelingen. Een watervoerende leiding onder de PCM panelen maakt het mogelijk om de matten eventueel tussentijds te regenereren bij te grote opwarming. Ook is ons PCM klimaatplafond toegepast, waar ventilatoren lucht overheen blazen. Regenereren gebeurt in principe ’s nachts met buitenlucht. Het verwarmen en koelen gebeurt met een omkeerbare warmtepomp.

Er zijn lansen de grond in geboord die gebruik maken van de constante temperatuur diep in de grond. Een van de manieren om warmte op te slaan gebeurt via de sprinklerbuffer. De sprinklerbuffer is een grote bak met water, zodat als het noodzakelijk is er gesprinklerd kan worden.

Vergelijkbaar met de wijze waarop het PCM in de vloer warmte kan absorberen en koude kan afgeven, wordt het toegepast in buffers in de techniekruimte. Deze in omvang relatief kleinebuffers krijgen door het toevoegen van PCM een grotere massa en kunnen daarmee warmtebufferen. In het geval dat de zonnepanelen meer energie opwekken dan er energie benodigd is(bijvoorbeeld in de weekenden), kan deze energie opgeslagen worden in de PCM buffer. Zodra er weer vraag is naar energie kan de buffer deze afgeven. Hiermee kunnen de pieken van energievraag en energielevering op elkaar worden afgestemd

Sluiten