Thermavar PCM klimaatvloer

thermavar Climate Floor

Wij ontwikkelen producten die de mismatch tussen energieproductie en vraag beter op elkaar afstemmen. Deze oplossingen geven de mogelijkheid om woningen gedurende het gehele jaar een constante ruimtetemperatuur te geven. De Thermavar™ PCM-klimaatvloer maakt het mogelijk om energie op te slaan in de vloer van een gebouw.

pcm vloer abn

Werking

Door gebruik te maken van PCM-materialen is een unieke toepassing van vloerverwarming ontstaan die het nog toe te passen verwarmingsvermogen in een woning halveert. PCM materialen of “Phase Change Materials” kunnen energie in zich opslaan, tijdens de faseverandering zal dit plaatsvinden bij een constante temperatuur. Door te kiezen voor een PCM25 of 28 graden kan hiermee eenvoudig een woning worden verwarmd. De PCM-vloer dient met energie geladen te worden. Dit gebeurd bij voorkeur in de nacht op een laag warm water traject van bijvoorbeeld 35 - 30°C.

De opgeslagen energie die in de nacht in de PCM-klimaatvloer is geladen wordt bij warmtevraag overdag, gelijkmatig aan de ruimte afgegeven. Bijkomend voordeel is dat een 13 mm dik PCM-paneel ongeveer net zoveel warmte als 300 mm beton kan accumuleren. Rekenkundig wordt er dus een zeer “zware vloer” in de ruimte aangebracht. De combinatie met de passieve bouwwijze van woningen is zeker mogelijk, maar passieve ontwerpen zijn niet direct noodzakelijk. Het toepassen van 15 cm isolatie in de wanden, dak en vloer en HR++ glas is voldoende om een optimaal geïsoleerde woning te creëren.

All electric

Door het toepassen van PCM-klimaatvloeren wordt het mogelijk om woningen een technische installatie te geven volgens het “all electric solution” principe oftewel GEEN gasaansluiting. De toepassing van bijvoorbeeld individuele kleine elektrische lucht / water warmtepompen wordt hierdoor zeer aantrekkelijk. Het volledig autarkisch maken van de woning behoort tot de mogelijkheden. Er kan namelijk door de vermogensbesparing gekozen worden voor stroom van bijvoorbeeld eigen zonnepanelen. Als de elektriciteit afkomstig is uit een duurzame bron zoals zonnepanelen, dan is de warmtepomp 100% energieneutraal. Het systeem biedt dus de mogelijkheid om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Bij de keuze voor PCM-klimaatvloeren wordt de helft van het op te stellen vermogen bespaard. Hierbij maakt het niet uit of de woning nu gebruik maakt van een ketel, centraal net, warmtepomp of andere energiebron. De aansluiting voor de primaire energie wordt altijd de helft kleiner. Door woningen uit te voeren als “all electric solution” wordt het mogelijk om bijvoorbeeld voor meerdere woningen energiecontracten af te sluiten gebaseerd op minimaal dag / nachtstroom en met teruglever mogelijkheden voor eigen opgewekte energie. Op deze manier kan er zelf gekozen worden voor groene stroom of grijze stroom.

nieuwbouw en renovatie

Zowel voor nieuwbouw woningen of renovatieprojecten geldt: Indien er wordt gekozen voor de toepassing van de PCM-klimaatvloer wordt er direct op vermogen bespaard. Het maakt hierbij niet uit of men kiest voor de “all electric solution” of een aansluiting op een centraal net. In elke situatie ontstaat er een betere afstemming tussen energieproductie en vraag, de woning wordt optimaal verwarmd en alle installatieconcepten hebben het voordeel van de koelende mogelijkheden van de PCM-klimaatvloer. Bij nieuwbouw woningen ligt het toepassen van kleine elektrische warmtepompen meer voor de hand, hier kan men immers direct een gasaansluiting besparen. Bij renovatie van woningen (met een reeds gerealiseerde gasaansluiting) kan men bijvoorbeeld kiezen voor de allerkleinste HR-ketel, of voor de toepassing van een kleine warmtepomp.

Koelen

Bijkomend effect is dat de PCM-klimaatvloer in elk jaargetijde een koelend effect heeft. Immers een gedeeltelijk geladen PCM-vloer zal opvallende warmte door bijvoorbeeld zonnewarmte eerst gaan absorberen en opslaan. Hierdoor zal de ruimtetemperatuur dus niet stijgen ondanks de voelbare warmtebelasting van de zon. In de zomer resulteert dit als ware als koeling, in de winter kan dit effect worden gebruikt om de vloer (gedeeltelijk) te laden met gratis zonne-energie. In alle seizoenen wordt oververhitting van de ruimte voorkomen. Een en ander is afhankelijk van een regelstrategie waarvoor diverse regelaars kunnen worden toegepast die veelal met het warmteopwekkend apparaat (HR-ketel, warmtepomp) worden meegeleverd.

Sluiten