PCM Thermal Energy Storage Ball

Thermische opslag

Thermische energieopslag (Thermal Energy Storage) is een tijdelijke opslag van warmte of koude, voor gebruik op een later moment. Het overbrugt het gat tussen vraag en aanbod van energie. Thermische energie-opslagsystemen met PCM‘s zijn geschikt voor korte (24h) en middellange termijn energieopslag, van maximaal een week. Global-E-Systems heeft verschillende PCM bollen ontwikkeld die geschikt zijn voor diverse toepassingen.

De PCM-bol is een inkapseling van fase-overgangsmaterialen met een diameter van 63, 80, 100 of 125 mm. Voor lage temperatuur toepassingen worden de bollen gefabriceerd uit hoogwaardige HDPE. Voor hoge PCM temperaturen hebben wij polypropyleen en roestvrij stalen bollen ontwikkeld. De PCM-bollen kunnen eenvoudig los in een buffertank voor een verwarmings- of koude kringloop aangebracht worden. Daarmee kan het opslagsysteem vergroot (in capaciteit) of verkleind (in volume) worden. De PCM-bollen worden speciaal voor ieder project geselecteerd, met het juiste materiaal en fase-overgangstemperatuur.

Biomassa energiecentrales

Voor biomassa energiecentrales is een goed gedimensioneerd buffervat van groot belang. Nadeel van deze buffervaten echter zijn de grootte en de hoeveelheid ruimte die ze in beslag nemen. Daarnaast speelt het esthetisch aspect ook een grote rol. Buiten opgestelde buffervaten zijn geen fraai gezicht en kunnen zelfs een belemmering zijn in het verkrijgen van een bouwvergunning. PCM bollen kunnen hier een oplossing voor bieden. Indien faseovergangsmateriaal wordt toegepast kan de inhoud met een factor 4 worden verkleind.

pcm buffer

Toepassingsvoorbeelden

  • Bufferopslagsystemen voor thermische zonne-energie;
  • Het opslagvolume kan met een factor 3-4 bij gelijkblijvende opslagcapaciteit verkleint worden;
  • Bufferopslag voor warmtepompen en koudwatermachines;
  • Koude / warmte-opslag voor piekschering in de (proces)industrie;
  • PCM-bollen kunnen in een luchtkanaal (rechthoekig of rond) gestapeld worden, of simpelweg los gestort worden;
  • Voorverwarming lucht-water warmtepompen. Laden in de dagcyclus, betere COP in nachtbedrijf;
  • Voor ruimtekoeling. Kan met koude nachtlucht voor geladen worden;
  • Woningbouw. Bijvoorbeeld in serieschakeling met de HR-WTW;
  • Het toepassen van PCM-bollen als actief opslagmedium in bouwmaterialen (bijvoorbeeld beton).

Technische specificaties

OpslagmateriaalNaar keuze zouthydraat (warmte) of een eutectische oplossing (koude) b.v. water/glycol Brandclassificering DIN EN 13501-1 (niet brandbaar)
WarmteopslagcapaciteitCapaciteit per bol: 55 kJ/15,4 Wh bijvoorbeeld voor PCM58 Capaciteit per m3: 28,5 kWh
Proces-temperaturenToepasbaar van -30°C - + 89°C
SpecificatiesDiameter: 80 mm (Ook leverbaar in 100 en 125 mm)
Gewicht: 200 - 400 gram (afhankelijk van de dichtheid van het PCM)
vulvolume: 180 mL
Totaalgewicht per m3: 540 - 765 kg (afhankelijk van de dichtheid van het PCM)
Aantal bollen per m3: 1950 stuks
ContainerVervaardigd uit HDPE, PP of RVS304 in een bolvorm met een hoge warmtestabiliteit. Een geoptimaliseerd uitwisselingsoppervlak voor een uitstekende energie-overdracht.
Max. installatiedruk3 bar
Sluiten