LAGERE AANSLUITKOSTEN, MINDER
ONDERHOUD EN MINDER START/STOPS