GAIA PCM Energy Storage Ball

GAIA Energy storage ball-01

Thermische opslag

Thermische energie-opslag (Thermal Energy Storage) is een tijdelijke opslag van warmte of koude voor gebruik op een later moment. Het overbrugt het gat tussen vraag en aanbod van energie. Thermische energie-opslagsystemen met PCM‘s zijn geschikt voor korte (24h) en middellange termijn energie-opslag van maximaal een week. Voor de meeste toepassingen moeten PCM‘s worden verpakt in goed afgesloten containers. Global-E-Systems heeft verschillende standaard types containers ontwikkeld geschikt voor diverse toepassingen. Ook is het mogelijk om „custom made“ containers te ontwikkelen voor speciale productieprocessen of toepassingen.

De GAIA PCM-bal is een inkapseling van PCM-materialen in een bolvorm met een doorsnede van 50, 80 of 100 mm Ø gefabriceerd uit hoogwaardige HDPE of PP-kunststof met een maximale temperatuur toepassingsgebied van < 120 C°. De PCM-ballen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig los in een buffertank voor een verwarmings- of koudekringloop aangebracht worden. Daarmee kan naar believe het opslagsysteem vergroot (in capaciteit) of verkleind (in volume) worden. De PCM-ballen worden speciaal voor ieder project geselecteerd met het juiste materiaal en fase-overgangstemperatuur

biomassa energie-centrales

Voor biomassa energie-centrales is een goed gedimensioneerd buffervat van groot belang. Nadeel van deze buffervaten echterzijn de grootte en de hoeveelheid ruimte die ze in beslag nemen. Daarnaast speelt het esthetisch aspect ook een grote rol. Buiten opgestelde buffervaten zijn geen fraai gezicht en kunnen zelfs een belemmering zijn in het verkrijgen van een bouwvergunning. PCM ballen kunnen hier een oplossing voor bieden. Indien faseovergangsmateriaal wordt toegepast kan de inhoud met een factor 4 worden verkleind. In de afbeelding links is het geplande buffervat van 60.000 liter vervangen door 2 stuks PCM buffervaten met een inhoud van 10.000 liter. De beide vaten zijn gevuld met in totaal 50.000 PCM80 ballen.

pcm buffer

Toepassingsvoorbeelden

  • Bufferopslagsystemen voor thermische zonne-energie.
  • Het opslagvolume kan met een factor 3-4 bij gelijkblijvende opslagcapaciteit verkleint worden.
  • Bufferopslag voor warmtepompen en koudwatermachines.
  • Koude / warmte-opslag voor piekschering in de (proces)industrie.
  • PCM-ballen kunnen in een luchtkanaal (rechthoekig of rond) gestapeld worden of simpelweg los gestort worden.
  • Voorverwarming lucht-water warmtepompen. Laden in de dagcyclus, betere COP in nachtbedrijf.
  • Voor ruimtekoeling. Kan met koude nachtlucht voor geladen worden.
  • Woningbouw. Bijvoorbeeld in serieschakeling met de HR-WTW.
  • Het toepassen van PCM-ballen als actief opslagmedium in bouwmaterialen (bijv. beton).

Technische specificaties

OpslagmateriaalNaar keuze zouthydraat (warmte) of een eutectische oplossing (koude) b.v. water/glycol Brandklassifisiering DIN EN 13501-1 (niet brandbaar)
WarmteopslagcapacitetCapaciteit per bal: 40 kJ/11 Wh bijvoorbeeld voor PCM18 Capaciteit per m3: 40 - 45 kWh
ProcestemperaturenToepasbaar van -30°C - + 89°C
SpecificatiesDoorsnede / gewicht 80 mm Ø / 40 gram
Volume 200 mL
Totaalgewicht per m3 800 kg (gemiddeld)
Aantal per m3 1850 stuks
ContainerVervaardigd uit HDPE of PP (High Density Polyethylene of Polypropylene) in een bolvorm met een hoge warmtestabiliteit. Een geoptimaliseerd uitwisselingsoppervlak voor een uitstekende energie-overdracht.
Max. installatiedruk3 bar

werkt nauw samen met:

Sluiten