Utiliteitsbouw

In de gehele wereld is er een enorm overschot aan oude kantoorgebouwen die qua voorzieningenniveau dermate onder de maat zijn, dat deze onverkoopbaar en onverhuurbaar zijn geworden. Het gaat om gebouwen en kantoren die tot de zeventiger en tachtiger jaren zijn gebouwd, toen energie nog weinig kostte. Architecten konden zonder zich te bekommeren om dit aspect creatief hun gang gaan. Vaak met lichte materialen en veel staal en glas. Potentiële kopers en huurders willen nu echter meer comfort bij een zo laag mogelijk energiegebruik. De renovatiekosten om dit te realiseren via de traditionele weg zijn hoog. Slopen is vaak ook geen optie en uiteindelijk duurder dan toepassing van PCM’s in een renovatie-concept.

Ook hier kunnen PCM-materialen de energiekosten sterk reduceren. Dankzij PCM’s dalen ook de (verbouw)bouwkosten per m2, waardoor oudere gebouwen weer interessant worden voor een grote groep van kritische huurders. Ook de gezondheidszorg in het algemeen is een doelgroep waar fase-overgangs materialen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing en comfortverbetering. Denk hierbij aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en ouderencentra waar hoge zomertemperaturen vaak een probleem vormen. En dan schoolgebouwen, die zijn vaak ‘gezegend’ met slechte (of zelfs geen!) klimaatinstallatie en jarenlang achterstallig onderhoud. Onderhoud waar de komende jaren miljarden voor nodig zullen zijn om deze gebouwen weer op een acceptabel (klimaat)technisch niveau te brengen. Lees hier hoe fase-overgangs materialen zijn toegepast bij het Rijswijks Lyceum om dit probleem aan te pakken.

Sluiten