Energie-investeringsaftrek op Phase Change Materials

Faseovergangsmaterialen / Phase Change Materials (PCM) staan in 2021 met twee codes in de energielijst.

Bedrijfsmiddelcode: 210405

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik voor het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: faseovergangsmateriaal met een gedefinieerd overgangstraject en een capaciteit in het overgangstraject van minimaal 100 kJ/kg. Het maximale investeringsbedrag dat voor Energieinvesteringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 10 per kg faseovergangsmateriaal.

Toelichting: Het materiaal zal door overgang van vast naar vloeibaar latente warmte opnemen, waarna bij het stollen deze energie weer wordt afgegeven.


Bedrijfsmiddelcode: 220408

Bestemd voor het verminderen van het energiegebruik voor het koelen of verwarmen van ruimten of processen, Bestaande uit faseovergangsmateriaal met een gedefinieerd overgangstraject en een capaciteit in het overgangstraject van minimaal 100 kJ/kg. Het maximale investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 10 per kg faseovergangsmateriaal.

Toelichting:
Het materiaal zal door overgang van vast naar vloeibaar latente warmte opnemen, waarna bij het stollen deze energie weer wordt afgegeven.

Aanwijzing voor het invullen van het aanvraagformulier:

  • bij het aantal bedrijfsmiddelen vult u het aantal kg faseovergangsmateriaal in,
  • bij aanschaffingskosten per bedrijfsmiddel vult u het bedrag per kg faseovergangsmateriaal in. Als dit hoger is dan het maximale bedrag, dan vult u het maximum bedrag van € 10/kg faseovergangsmateriaal in.

Via deze link vindt u meer informatie over de energielijst 2021 van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Sluiten