Thermavar™ PCM Climate Floors

pcm panelen

Wij ontwikkelen producten die de mismatch tussen energieproductie en vraag beter op elkaar afstemmen. Deze oplossingen geven de mogelijkheid om woningen gedurende het gehele jaar een constante ruimtetemperatuur te geven.

Een systeemconcept die de vraag om verduurzaming, installatiekeuze, besparingen, verwarming en koeling met één product oplost. De PCM-klimaatvloeren maken het mogelijk om energie te bufferen (te sparen) in de vloer van een woning. De PCM-klimaatvloer is een nieuwe,uniek, modulair Cradel2Cradle, energiesparend vloerverwarming / koeling systeem.

pcm vloer abn

UNIEKE INNOVATIE

Door gebruik te maken van PCM-materialen is een unieke toepassing van vloerverwarming ontstaan die het nog toe te passen verwarmingsvermogen in een woning halveert. PCM materialen of “Phase Change Materials” kunnen energie in zich opslaan, tijdens de faseverandering zal dit plaatsvinden bij een constante temperatuur. Door te kiezen voor een PCM25 of 28 graden kan hiermee eenvoudig een woning worden verwarmd. De PCM-vloer dient met energie geladen te worden. Dit gebeurd bij voorkeur in de nacht op een laag warm water traject van bijvoorbeeld 35 - 30°C.

De opgeslagen energie die in de nacht in de PCM-klimaatvloer is geladen wordt bij warmtevraag overdag, gelijkmatig aan de ruimte afgegeven. Bijkomend voordeel is dat een 13 mm dik PCM-paneel ongeveer net zoveel warmte als 300 mm beton kan accumuleren. Rekenkundig wordt er dus een zeer “zware vloer” in de ruimte aangebracht.De combinatie met de passieve bouwwijze van woningen is zeker mogelijk, maar passieve ontwerpen zijn niet direct noodzakelijk. Dit heeft als direct voordeel het toepassen van 15 cm isolatie in de wanden, dak en vloer en HR++ glas voldoende is om een optimaal geïsoleerde woning te creëren.

OOK KOELEN BEHOORD TOT DE MOGELIJKHEID

Bijkomend effect is dat de PCM-klimaatvloer in elk jaargetijde een koelend effect heeft. Immers een gedeeltelijk geladen PCM-vloer zal opvallende warmte door bijvoorbeeld zonnewarmte eerst gaan absorberen en opslaan. Hierdoor zal de ruimtetemperatuur dus niet stijgen ondanks de voelbare warmtebelasting van de zon. In de zomer resulteert dit als ware als koeling, in de winter kan dit effect worden gebruikt om de vloer (gedeeltelijk) te laden met gratis zonne-energie. In alle seizoenen wordt oververhitting van de ruimte voorkomen. Een en ander is afhankelijk van een regelstrategie waarvoor diverse regelaars kunnen worden toegepast die veelal met het warmteopwekkend apparaat (HR-ketel, warmtepomp) worden meegeleverd.

THE ‘ALL ELECTRIC’ SOLUTION

Door het toepassen van PCM-klimaatvloeren wordt het mogelijk om woningen een technische installatie te geven volgens het “all electric solution” principe oftewel GEEN gasaansluiting maar een kleinere installatie op elektriciteit of op een gereduceerde aansluiting op bijvoorbeeld een lokaal warmtenet. De toepassing van bijvoorbeeld individuele kleine elektrische lucht / water warmtepompen wordt hierdoor zeer aantrekkelijk. Deze kunnen immers niet alleen verwarmen, koelen maar ook tap water bereiden. Bovendien draagt de vermogensreductie van het apparaat direct bij aan het eenvoudig verduurzamen van de technische installatie. Immers het verwarmen van warm tapwater uit zonne-energie of het opwekken van eigen elektriciteit wordt nu eenvoudiger.

Bij de keuze voor PCM-klimaatvloeren wordt de helft van het op te stellen vermogen bespaard. Hierbij maakt het niet uit of de woning nu gebruik maakt van een ketel, centraal net, warmtepomp of andere energiebron. De aansluiting voor de primaire energie wordt altijd de helft kleiner. Door woningen uit te voeren als “all electric solution” wordt het mogelijk om bijvoorbeeld voor meerdere woningen energiecontracten af te sluiten gebaseerd op minimaal dag / nachtstroom en met teruglever mogelijkheden voor eigen opgewekte energie. Op deze manier kan er zelf gekozen worden voor groene stroom of grijze stroom. Als de elektriciteit afkomstig is uit een duurzame bron, dan is de warmtepomp 100% klimaatneutraal. Het volledig autarkisch maken van de woning behoort tot de mogelijkheden. Er kan namelijk door de vermogensbesparing gekozen worden voor stroom van bijvoorbeeld eigen zonnepanelen. Het systeem biedt dus ook de mogelijkheid om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

ZOWEL TOEPASBAAR VOOR NIEUWBOUW ALS RENOVATIE

Zowel voor nieuwbouw woningen of renovatieprojecten geldt: Indien er wordt gekozen voor de toepassing van PCM-klimaatvloeren wordt er direct op vermogen bespaard. Het maakt hierbij niet uit of men kiest voor de “all electric solution” en dus geen gas aansluiting, of een aansluiting op een centraal net. Of men kiest voor een kleine HR-ketel, in elke situatie ontstaat er een betere afstemming tussen energieproductie en vraag, de woning wordt optimaal verwarmd en alle installatieconcepten hebben het voordeel van de koelende mogelijkheden van PCM-klimaatvloeren. Bij nieuwbouw woningen ligt het toepassen van kleine elektrische warmtepompen meer voor de hand, hier kan men immers direct een gasaansluiting besparen. Bij renovatie van woningen (met een reeds gerealiseerde gasaansluiting) kan men bijvoorbeeld kiezen voor de allerkleinste HR-ketel, of ook voor de toepassing van een kleine warmtepomp.

Unieke eigenschappen

• Mogelijke besparingen
- Het is het eenvoudigste klimaatconcept.
- Het apparaat voor warmte-opwekking kan 50% kleiner zijn in vermogen.
- De krachtstoom aansluiting voor een kleine elektrische warmtepomp kan 50% kleiner.
- Geen gasaansluiting benodigd.

• Een betere afstemming tussen energie productie en verbruik
- Voor stadsverwarming verbetert de PCM-klimaatvloer de warmtekracht verhouding, waardoor deze installaties ook efficiënter zullen draaien.
- Het lost de mismatch tussen gas, warmte en elektriciteit productie, distributie en consumptie op. Niet alleen voor moeilijk regelbare kern- en kolencentrales maar ook voor stadsverwarming, zonne-energie, windenergie en biobrandstof. Het fungeert bij wijze van spreken niet alleen als warmte-accu maar ook als elektriciteits-accu.

- Een besparing op energiekosten omdat de PCM-vloer in de regel in de nacht wordt geladen.
- Dit door het toepassen van een dag / nacht tarief voor elektriciteit.
- De mogelijkheid om gezamenlijk energiecontracten af te sluiten met energiemaatschappijen
gebaseerd op het lagere benodigde vermogen en eventuele eigen elektraproductie.
- Een elektrische warmtepomp verbruikt elektriciteit, als deze elektriciteit afkomstig is uit een duurzame bron, dan is de warmtepomp 100% klimaatneutraal.
- Een grote bijdrage aan CO2-reductie en daarmee aan de doelstelling klimaatneutraal.

• Het verduurzamen of zelfs volledig autarkisch maken van de woning
- Bij toepassing van een kleine warmtepomp kan deze ook ingezet worden voor koeling en warm tapwater bereiding.
- Eenvoudige verdere verduurzaming van de warm tapwater installatie door toepassing van PCM-vacuümcollectoren.
- Het niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

• Isolatieniveau en bouw
- Het isolatieniveau van de woningen kan worden geoptimaliseerd naar 15 cm
isolatiemateriaal voor daken, vloeren en wanden en de toepassing van HR++ glas.
- Lichte woningen zoals houtskeletbouw worden rekenkundig zwaarder in bouwmassa door het grote accumulerende effect van PCM-materialen.
- Een aanscherping van de EPC eis voor de woningbouw van 0,6 naar 0,4 of lager is niet mogelijk zonder PCM-klimaatvloeren, wellicht ook in de combinatie met directe warmte-opslag door thermische (PCM)-zonnecollectoren.
- Cradle2Cradle: alle toegepaste materialen kunnen opnieuw worden toegepast of gerecycled

img_4726

werkt nauw samen met:

Sluiten