GAIA PCM Energy Saving ball

THERMISCHE ENERGIE-OPSLAG VOOR WARMTE EN KOUDE

Thermische energie-opslag (TES – Thermal Energy Storage) is een tijdelijke opslag van warmte of koude voor gebruik op een later moment. Het overbrugt het gat tussen vraag en aanbod van energie. Thermische energie-opslagsystemen met PCM‘s zijn geschikt voor korte (24h) en middellange termijn

energie-opslag van maximaal een week. Voor de meeste toepassingen moeten PCM‘s worden verpakt in goed afgesloten containers. GES heeft verschillende standaard types containers ontwikkeld geschikt voor diverse toepassingen. Ook is het mogelijk om „custom made“ containers te ontwikkelen voor speciale productieprocessen of toepassingen.

De PCM-bal is een inkapseling van PCM-materialen in een bolvorm met een doorsnede van 65 mm of op aanvraag 100 mm Ø gefabriceerd uit hoogwaardige HDPE of PP-kunststof met een maximale temperatuur toepassingsgebied van < 120 oC. De PCM-ballen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig los in een buffertank voor een verwarmings- of koudekringloop aangebracht worden. Daarmee kan naar believe het opslagsysteem vergroot (in capaciteit) of

verkleind (in volume) worden. De PCM-ballen worden speciaal voor ieder project geselecteerd met het juiste materiaal en fase-overgangstemperatuur.

De voordelen:

- Piekschering door het verschuiven van de productie naar bijvoorbeeld gunstige

nachttarieven.

- Reducering van het opgestelde machine vermogen of vergroting van de capaciteit

met hetzelfde machine vermogen.

- Een kleiner opgesteld vermogen betekent lagere aansluitkosten, minder onderhoud

en minder start/stops, dus meer vollasturen, waardoor een betere COP / EER.

- Lagere operationele kosten met een bijkomend voordeel, minder CO2 emissies.

- Energie-opslag voor stand-by capaciteit in geval van calamiteiten.

- Kan voor zowel luchtzijdige als waterzijdige toepassingen gebruikt worden.

- Het opslagsysteem is zeer flexibel en kan eenvoudig uitgebreid worden.

biomassa energie-centrales

Voor biomassa energie-centrales is een goed gedimensioneerd buffervat van groot belang. Nadeel van deze buffervaten echterzijn de grootte en de hoeveelheid ruimte die ze in beslag nemen. Daarnaast speelt het esthetisch aspect ook een grote rol. Buiten opgestelde buffervaten zijn geen fraai gezicht en kunnen zelfs een belemmering zijn in het verkrijgen van een bouwvergunning. PCM ballen kunnen hier een oplossing voor bieden. Indien faseovergangsmateriaal wordt toegepast kan de inhoud met een factor 4 worden verkleind. In de afbeelding links is het geplande buffervat van 60.000 liter vervangen door 2 stuks PCM buffervaten met een inhoud van 10.000 liter. De beide vaten zijn gevuld met in totaal 50.000 PCM80 ballen.

PCM biomassa centrale

Meer toepassingsvoorbeelden:

» Bufferopslagsystemen voor thermische zonne-energie.

» Het opslagvolume kan met een factor 3-4 bij gelijkblijvende opslagcapaciteit verkleint worden.

» Bufferopslag voor warmtepompen en koudwatermachines.

» Koude / warmte-opslag voor piekschering in de (proces)industrie.

» PCM-ballen kunnen in een luchtkanaal (rechthoekig of rond) gestapeld worden of

simpelweg los gestort worden.

» Voorverwarming lucht-water warmtepompen. Laden in de dagcyclus, betere COP

in nachtbedrijf.

» Voor ruimtekoeling. Kan met koude nachtlucht voor geladen worden.

» Woningbouw. Bijvoorbeeld in serieschakeling met de HR-WTW.

» PCM-ballen als actief opslagmedium in bouwmaterialen toepassen (bijv. beton). Voor deze toepassing kunnen op aanvraag kleinere PCM-ballen geleverd worden met een diameter van 40 mm.

werkt nauw samen met:

Sluiten